Search
Close this search box.

ALICE RAP (»Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe – Reframing Addictions Project«)

ALICE RAP je petletni raziskovalni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija iz 7. okvirnega (raziskovalnega) programa (FP7), koordinira pa ga Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (HCPB) iz Španije. Skoraj 200 mednarodnih znanstvenikov in raziskovalcev sodeluje v tem projektu, katerega namen je kritično preiskati in analizirati trenutno razdrobljeno raziskovalno dejavnost na področju zasvojenosti in okrepiti znanstvene dokaze z namenom kakovostnega informiranja in izgradnje dinamične platforme za javni in politični dialog ter razpravo o trenutnih in alternativnih pristopih na področju zasvojenosti.
Politike, ki zadevajo zasvojljive substance in vedenje, potrebujejo uravnoteženost med posameznikovo svobodo in družbeno odgovornostjo, pri tem pa moramo upoštevati tudi družbena, ekonomska in etična vprašanja. Toda znanstveni dokazi kažejo na dejstvo, da razvrščanje in zakonska obravnava zasvojljivih substanc zelo redko upoštevata sorazmerno škodo, ki jo te substance povzročajo posameznikom ali družbi. Pravzaprav je na voljo ogromno znanstvenih dokazov po vsem svetu, ki kažejo na to, kakšne učinkovite politike na področju dovoljenih in prepovedanih drog bi morali razvijati, da bi izboljšali stanje na področju javnega zdravja. Po drugi strani pa so trenutne politike v zelo majhnem ali omejenem obsegu izgrajene na znanstvenih dokazih in raziskovalnih rezultatih.

V sklopu projekta ALICE RAP bomo partnerske organizacije delale na tem, da takšno stanje spremenimo, zlasti z vidika morebitnih ekonomskih, zdravstvenih in družbenih posledic novih ali alternativnih pristopov obvladovanja zasvojenosti. Pri tem bomo previdni pri izbiri metod, delo pa si bomo razdelili v številnih strokovnih delovnih skupinah z namenom identifikacije bolj učinkovitih in uspešnih političnih rešitev na ravni EU in posameznih držav.

Inštitut Utrip je vključen v tri delovna področja projekta: (1) področje, ki obravnava definicije zasvojenosti, prevalenco uporabe drog ter družbeno škodo, nastalo zaradi uporabe drog in zasvojenosti; (2) področje, ki obravnava prihodke od prodaje zasvojljivih substanc, ki prinašajo vladam, velikim korporacijam in tistim, ki so del t. i. »podzemlja«, izredno velike dohodke; (3) področje, ki obravnava potrebe po nadaljnjih naložbah v obvladovanje zasvojenosti, z namenom da bi lahko razumeli, kaj je treba spremeniti v pristopu odločevalcev in posameznikov, da bi le-ti bolje nadzirali različne oblike zasvojenosti.

Več o projektu: www.alicerap.eu