Search
Close this search box.

AMPHORA (“Alcohol Measures for Public Health Alliance”)

V obdobju 2009-2012 smo skupaj s številnimi partnerskimi organizacijami iz vse Evrope izvedli štiriletni evropski raziskovalni projekt s področja alkohola (AMPHORA). Vodila ga je Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (HCPB), sofinancirala pa ga je Evropska komisija iz 7. okvirnega raziskovalnega programa s področja zdravja. V sklopu projektnih aktivnosti je bil UTRIP večinoma vključen v delovni paket s področja raziskovanja pivskega okolja, sodelovali pa smo tudi pri drugih delovnih paketih. V sklopu projekta je izšla obsežna publikacija »Alcohol Policy in Europe: Evidence from AMPHORA«. Rezultati projekta so bili podrobno predstavljeni tudi na 5. evropski konferenci o alkoholni politiki, ki je bila 18. in 19. oktobra 2012 v Stockholmu (Švedska). Publikacija je na voljo na spletni strani Inštituta Utrip in projekta »Preventivna platforma« (www.preventivna-platforma.si). V sklopu omenjene konference je 71 znanstvenikov in raziskovalcev iz 33 ustanov in organizacij iz 14 evropskih držav pripravilo Manifest o alkoholu, namenjen evropski razpravi o učinkoviti alkoholni politiki. Manifest je v slovenskem jeziku na voljo na omenjenih spletnih strani.

Več o projektu: www.amphoraproject.net