SPOROČILO ZA JAVNOST: “Slovenec na čelu Dunajskega odbora nevladnih organizacij (VNGOC) s področja drog”

Spoštovani, V priponki vam pošiljamo sporočilo za javnost ob izvolitvi g. Mateja Koširja, direktorja Inštituta “Utrip” za predsedujočega Dunajskemu odboru NVO s področja drog (VNGOC). V primeru dodatnih vprašanj in pojasnil, nas lahko kontaktirate na e-poštni naslov: info@institut-utrip.si ali telefon (031) 880-520 (Matej Košir). Sporočilo za javnost Že vnaprej hvala za vse objave in poročanja na to temo! Lep pozdrav, Ekipa […]

STEPS

STEPS je kratica evropskega projekta, ki je potekal v obdobju 2009-2011 v sklopu 7. okvirnega programa pod finančnim okriljem Evropske komisije z daljšim imenom »Strengthening Engagement in Public Health Research« (»Krepitev vpetosti v javnozdravstvene raziskave«). Projekt je vodil University College London (UCL), partnerja pa sta bila še Krizni center Skalbes iz Rige (Latvija) in pisarna […]

IREFREA

V obdobju 2005-2008 smo prvič sodelovali v evropskem projektu z naslovom »The Recreational culture as a tool to prevent risk behaviour« (Recreational-Prev), ki je bil sofinanciran s strani Evropske komisije (program s področja javnega zdravja). V sklopu projekta smo izvedli obsežno raziskavo med evropsko mladino glede tveganega obnašanja v nočnem življenju. Nosilka projekta je bila […]

SPAN (Society for Prevention Academic Network)

V začetku leta 2013 je nastala nova evropska mreža 32 univerz in raziskovalnih ustanov s področja preventive (Science for Prevention Academic Network), ki se bo v prihodnje aktivneje vključila zlasti v preprečevanje nenalezljivih bolezni. Te bolezni so npr. rak, bolezni srca, pljučne bolezni, diabetes in duševne bolezni, ki nastanejo pretežno zaradi nezdravega življenjskega sloga, kot […]

Evropski projekt »Triangle« (2013-2014)

Namen projekta je združiti šest organizacij iz treh držav članic EU (Portugalska, Litva in Slovenija), ki želijo vzpostaviti koalicijo med enakovrednimi partnerji na področju varovanja zdravja med mladimi na področju alkoholne politike. Struktura partnerstev je postavljena tako, da se nacionalne organizacije povezujejo tudi z organizacijami, ki so dejavne znotraj evropske mreže. Projekt je sestavljen iz […]