»Teaching to Be« – za zdravje otrok in mladih prek spodbujanja dobrega počutja učiteljev

»Teaching to be« je triletni mednarodni projekt, ki se zaključi 2024, in je namenjen razvijanju in raziskovanju inovativnih strategij poučevanja in profesionalnega razvoja, ki podpirajo psihofizično dobro počutje učiteljev. Slednje je temelj pozitivnega emocionalnega ozračja in dobrih odnosov, ki so ključne sestavine spodbudnega učnega okolja, v katerem se učenci optimalno učijo in razvijajo.