Search
Close this search box.

STEPS

STEPS je kratica evropskega projekta, ki je potekal v obdobju 2009-2011 v sklopu 7. okvirnega programa pod finančnim okriljem Evropske komisije z daljšim imenom »Strengthening Engagement in Public Health Research« (»Krepitev vpetosti v javnozdravstvene raziskave«). Projekt je vodil University College London (UCL), partnerja pa sta bila še Krizni center Skalbes iz Rige (Latvija) in pisarna […]

IREFREA

V obdobju 2005-2008 smo prvič sodelovali v evropskem projektu z naslovom »The Recreational culture as a tool to prevent risk behaviour« (Recreational-Prev), ki je bil sofinanciran s strani Evropske komisije (program s področja javnega zdravja). V sklopu projekta smo izvedli obsežno raziskavo med evropsko mladino glede tveganega obnašanja v nočnem življenju. Nosilka projekta je bila […]

SPAN (Society for Prevention Academic Network)

V začetku leta 2013 je nastala nova evropska mreža 32 univerz in raziskovalnih ustanov s področja preventive (Science for Prevention Academic Network), ki se bo v prihodnje aktivneje vključila zlasti v preprečevanje nenalezljivih bolezni. Te bolezni so npr. rak, bolezni srca, pljučne bolezni, diabetes in duševne bolezni, ki nastanejo pretežno zaradi nezdravega življenjskega sloga, kot […]

Evropski projekt »Triangle« (2013-2014)

Namen projekta je združiti šest organizacij iz treh držav članic EU (Portugalska, Litva in Slovenija), ki želijo vzpostaviti koalicijo med enakovrednimi partnerji na področju varovanja zdravja med mladimi na področju alkoholne politike. Struktura partnerstev je postavljena tako, da se nacionalne organizacije povezujejo tudi z organizacijami, ki so dejavne znotraj evropske mreže. Projekt je sestavljen iz […]

ProSkills

V sklopu projekta »Promotion of social and personal skills in socially unprivileged young adults« (ProSkills) (2006-2008), sofinanciranega s strani Evropske komisije (program s področja vseživljenjskega učenja), smo pripravili izobraževalni koncept za potrebe izobraževanja odraslih, ki delajo z ljudmi v socialno neugodnem položaju. V sklopu projekta smo v slovenščini izdali publikacijo »Izobraževalni koncept za krepitev socialnih […]

Vzpostavitev preventivne platforme NVO na področju preprečevanja zasvojenosti (Preventivna platforma I – 2010-2012)

Projekt s polnim nazivom »Vzpostavitev preventivne platforme nevladnih organizacij (NVO) na področju preprečevanja zasvojenosti« (krajše »Preventivna platforma«) je v obdobju 2010-2012 združeval tri ugledne in izkušene partnerske organizacije: Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«, Zvezo društev na področju drog Slovenije, Rdeči križ Slovenije in Mladinsko združenje Brez izgovora.