Search
Close this search box.

Mednarodni preventivni standardi na področju uporabe drog

V letu 2018 je Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) izdal drugo posodobljeno izdajo Mednarodnih preventivnih standardov na področju uporabe drog. Glavni namen izdaje slovenskega prevoda je zlasti izboljšanje kakovosti in financiranja preventivnih politik in praks v Sloveniji na področju drog (vključno z alkoholom in tobakom) ter bolj celovit in sistematičen pristop k […]

Smernice in priporočila za preventivno delo na področju vožnje pod vplivom alkohola

Inštitut Utrip je izdal publikacijo »Smernice in priporočila za preventivno delo na področju vožnje pod vplivom alkohola«, in sicer v sklopu projekta, ki ga je v letu 2016 sofinancirala Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP). V sklopu projekta smo izvedli obsežen pregled relevantne strokovne literature, tako da dokument temelji na verodostojnih znanstvenih dognanjih in […]

PRIROČNIK na temo osnov preventive in vrednotenja preventivnih programov

V sklopu projekta “Preventivna platforma” smo razvili priročnik, ki služi kot gradivo pri izobraževanjih nosilcev in izvajalcev preventivnih programov. Priročnik vključuje vsebino dveh izobraževalnih modulov, in sicer na temo osnov preventive ter vrednotenja preventivnih programov. PRIROČNIK na temo osnov preventive in vrednotenja preventivnih programov (Maj 2014 (dopolnjena izdaja, november 2017)) | PDF

Evropski standardi kakovosti na področju preventive: hitri vodnik

Inštitut Utrip je v sklopu projekta »Preventivna platforma« izdal slovensko verzijo publikacije »Evropski kakovostni standardi na področju preventive: hitri vodnik«. Projekt financirata Evropska unija in Ministrstvo za notranje zadeve iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Publikacija je namenjena vsem organizacijam in ustanovam, ki redno ali občasno izvajajo preventivne dejavnosti v različnih okoljih in z različnimi ciljnimi skupinami. […]

Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive

Inštitut Utrip je izdal publikacijo »Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive«, in sicer v sklopu projekta “Krepitev družin”. Projekt je v letih 2011 in 2012 sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. V sklopu projekta smo izvedli tudi pilotsko fazo programa “Krepitev družin” (v originalu “The Strengthening Families Program”), ki je pokazal izredno dobre rezultate […]

Smernice za vrednotenje preventivnih programov na področju zasvojenost

V sklopu projekta »Preventivna platforma« smo prevedli in izdali slovensko različico Smernic za vrednotenje preventivnih programov. Z njimi želimo zlasti nevladne organizacije spodbuditi, da bi pogosteje vrednotili svoje programe in aktivnosti, ob tem pa bi uporabljali preizkušena in v svetu uveljavljena orodja, pristope in metode. V primeru potrebe po strokovni podpori se lahko zainteresirane nevladne […]

Smernice in priporočila za delo na področju šolske preventive

Inštitut Utrip je junija 2012 izdal publikacijo z naslovom »Smernice in priporočila za delo na področju šolske preventive«. Dokument je nastal v sodelovanju s švicarsko nevladno organizacijo Mentor Foundation International in njenim izvršnim direktorjem g. Jeffom Leejem v sklopu projekta pilotske izvedbe šolskega preventivnega programa »Izštekani« v šolskem letu 2010/2011. Smernice in priporočila so v angleškem […]