Četvorka v duhu nepitja alkohola

Ljubljana, 9. maj 2011 – Na pobudo Ministrstva za zdravje sta bila v četrtek, 21. aprila in v ponedeljek, 9. maja 2011 organizirana sestanka na temo letošnje maturantske četvorke in prekomernega pitja alkohola na tej prireditvi. Na prvem sestanku, ki je bil namenjen predstavnikom pristojnih državnih in lokalnih ustanov ter nevladnim organizacijam, je Matej Košir (UTRIP) predstavil rezultate analize dogajanja na lanski maturantski četvorki ter tudi predloge in priporočila za izvedbo preventivnih ukrepov na letošnji prireditvi, ki bo potekala v več kot 20 mestih po vsej Sloveniji. Predstavniki pristojnih ustanov so se dogovorili za širok obseg različnih ukrepov, ki bodo usmerjeni v zmanjševanje tveganega in škodljivega pitja alkohola na tej tradicionalni prireditvi. Rezultati analize so bili predstavljeni tudi na drugem sestanku, ki je bil namenjen plesnim šolam oziroma organizatorjem maturantske četvorke. Organizatorji so se v večini (zlasti s strani Plesne zveze Slovenije) zavezali, da bodo dogodek organizirali v duhu nepitja alkohola s strani udeležencev. Tudi v letošnjem letu bo v času dogodka potekala opazovalna kampanja, rezultati analize dogajanja pa bodo predstavljeni do jeseni 2011.