Search
Close this search box.

Club Health – varnejša in bolj zdrava nočna zabava mladih

Projekt »Club Health« je v obdobju 2009-2012 združeval 20 pridruženih in 43 sodelujočih partnerjev iz 15 držav članic EU in Norveške, vodil pa ga je Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip” (UTRIP). Projekt je v celoti podpiral strateške usmeritve Vlade Republike Slovenije in Evropske komisije s področja javnega zdravja, mladinske politike in druge s to tematiko povezane strateške usmeritve v smeri zmanjšanja družbene škode zaradi tveganega obnašanja mladih v nočnem času. Namen projekta je bil zlasti zmanjšati obseg bolezni (npr. zasvojenosti z alkoholom, tobakom in prepovedanimi drogami, spolno prenosljive infekcije, kot so npr. AIDS), nesreč, poškodb in nasilja med mladimi s poudarkom na specifičnih okoljih nočnega življenja (npr. gostinski lokali, diskoteke, nočni klubi, zabave na odprtem ipd.). S projektom smo skušali spodbuditi bolj dosledno izvajanje strategij in zakonov na področju tveganega obnašanja mladih na eni strani ter na drugi strani povečati občutljivost medijev, oglaševalske industrije in pomembnih političnih akterjev (npr. politikov in drugih nosilcev odločanja) glede njihovega deleža odgovornosti za ukrepanje. Projekt je temeljil na rezultatih nekaterih že izvedenih evropskih projektih s tega področja, pri katerih so sodelovali tudi nekateri ključni partnerji tega projekta (tudi UTRIP). Specifični cilji projekta so bili: (1) izgradnja, vzdrževanje in širitev mreže “Club Health”, ki združuje širok spekter ustanov, raziskovalcev, strokovnjakov in nevladnih organizacij na področju tveganega obnašanja mladih na vseh ravneh (od lokalne do evropske); (2) presoja in vrednotenje vplivov dosedanjega izvajanje strategij in zakonov v sodelujočih državah; (3) popis dokazov, ki temeljijo na učinkovitih zakonodajnih in političnih ukrepih; in (4) povečanje zmogljivosti različnih akterjev na državni, regionalni in lokalni ravni za učinkovitejše izvajanje zakonskih in drugih ukrepov (zlasti prek usposabljanj, delavnic, seminarjev, konferenc, smernic in priporočil itd.). V sklopu projekta smo med drugim pripravili smernice in priporočila za pristojne evropske, nacionalne in lokalne ustanove, zdravstvene in varnostne standarde za nočne lokale, spletno orodje NightSCOPE za hitro oceno stanja in priporočila za izboljšanje na področju nočnega življenja za lokalne skupnosti ter koncept usposabljanja osebja v nočnih lokalih. Gradiva so na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Več o projektu: www.club-health.eu