Search
Close this search box.

European Family Empowerment (EFE): Izboljšanje družinskih veščin z namenom preprečevanja tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih drog

V obdobju 2010-2012 smo bili kot partnerska organizacija vključeni v izvajanje evropskega projekta »European Family Empowerment (EFE): Izboljšanje družinskih veščin z namenom preprečevanja tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih drog«, v katerem je sodelovalo 6 uveljavljenih ustanov in organizacij iz 6 evropskih držav (Španija, Velika Britanija, Švedska, Portugalska, Češka in Slovenija). Projekt je sofinancirala Evropska komisija iz programa »Drug Prevention and Information«. Gre za projekt, katerega namen je krepitev zmogljivosti družin na področju preprečevanja zasvojenosti ter povečanje organizacijskih sposobnosti in sinergije pri sodelovanju s pristojnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami. Glavni cilj projekta je bil raziskati in razviti raznolike preventivne aktivnosti za sodobne evropske družine v smeri preprečevanja tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih drog s strani njihovih otrok in mladostnikov. V sklopu projekta smo raziskali in identificirali tudi okoliščine in pogoje, s pomočjo katerih bi lahko okrepili omenjene družinske veščine ter staršem olajšali soočanje s tveganim obnašanjem njihovih otrok. Pripravili smo priporočila in smernice, ki temeljijo na dokazih, ter analizo družinskih veščin za starše in civilnodružbene organizacije (npr. pedagoško osebje, organizacije, prostočasne organizacije itd), s čimer bomo lahko v prihodnosti spodbujali krepitev sposobnosti in zmogljivosti družin glede preprečevanja tveganega obnašanja otrok ter spodbujali mreženje med družinami kot inovativnega načina preventive.

Več o projektu: www.irefrea.org