Search
Close this search box.

Evropski projekt »Triangle« (2013-2014)

Namen projekta je združiti šest organizacij iz treh držav članic EU (Portugalska, Litva in Slovenija), ki želijo vzpostaviti koalicijo med enakovrednimi partnerji na področju varovanja zdravja med mladimi na področju alkoholne politike. Struktura partnerstev je postavljena tako, da se nacionalne organizacije povezujejo tudi z organizacijami, ki so dejavne znotraj evropske mreže. Projekt je sestavljen iz pripravljalnega in zaključnega srečanja ter treh mednarodnih aktivnosti s študijskimi obiski v vseh treh državah, iz katerih prihajajo partnerske organizacije. Projekt bo podprt s interaktivno spletno stranjo. Izdana pa bo tudi publikacija v štirih jezikih. Projekt je načrtovan kot pilotni projekt, ki bi bil lahko implementiran tudi v drugih državah. Projekt sofinancira Evropska komisija iz programa »Mladi v akciji«, vodi pa ga Mladinska zveza Brez izgovora.