Evropski standardi kakovosti na področju preventive: hitri vodnik

Inštitut Utrip je v sklopu projekta »Preventivna platforma« izdal slovensko verzijo publikacije »Evropski kakovostni standardi na področju preventive: hitri vodnik«. Projekt financirata Evropska unija in Ministrstvo za notranje zadeve iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Publikacija je namenjena vsem organizacijam in ustanovam, ki redno ali občasno izvajajo preventivne dejavnosti v različnih okoljih in z različnimi ciljnimi skupinami. V primeru potrebe po strokovni podpori glede uporabe hitrega vodnika in izvajanja standardov v praksi se lahko zainteresirane nevladne organizacije obrnete po pomoč tudi na partnerske organizacije projekta »Preventivna platforma« (info@institut-utrip.si).

Evropski standardi kakovosti na podrocju preventive: hitri vodnik (Jan 2014) PDF