Search
Close this search box.

IREFREA

V obdobju 2005-2008 smo prvič sodelovali v evropskem projektu z naslovom »The Recreational culture as a tool to prevent risk behaviour« (Recreational-Prev), ki je bil sofinanciran s strani Evropske komisije (program s področja javnega zdravja). V sklopu projekta smo izvedli obsežno raziskavo med evropsko mladino glede tveganega obnašanja v nočnem življenju. Nosilka projekta je bila priznana nevladna raziskovalna ustanova IREFREA s sedežem v Španiji. Več o projektu (vključno z rezultati raziskave) je dostopno na spletni strani www.irefrea.org. Z aktivnostmi iz omenjenega projekta smo nadaljevali v sklopu projekta »Club Health« (www.club-health.eu).