Search
Close this search box.

Naj postane socialno in čustveno učenje v šolah vidno | Learning to Be

Konec januarja 2020 smo uspešno zaključili z evropskim projektom “Learning to Be: Razvoj prakse in metodologije za spremljanje socialnih in čustvenih veščin ter veščin na področju zdravja znotraj izobraževalnega sistema”. Šlo je za eksperimentalni projekt, ki je bil izveden v okviru programa Evropske Unije Erasmus+ (Key Action 3: European Policy Experimentations Programme). Projekt je združil strokovnjake, predstavnike pripravljalcev politik in odločevalce, praktike in raziskovalce iz sedmih evropskih držav (Litve, Latvije, Slovenije, Italije, Portugalske, Španije in Finske), s ciljem okrepiti socialno in čustveno učenje (SČU) v evropskih šolah.

Ideja projekta “Learning to be” je temeljila na predpostavki, da bi morali pri ocenjevanju učnih dosežkov v šolah preseči sedanjo prakso “ocenjevanja znanja”. Več poudarka bi veljalo nameniti pristopom, s pomočjo katerih lahko opazujemo razvoj socialnih, čustvenih, kognitivnih in metakognitivnih veščin učencev. Raziskave kažejo (Taylor, Oberle, Durlak in Weissberg, 2017; Sklad, Diekstra, De Ritter in Ben, 2012), da ima SČU pozitiven vpliv na vedenje učencev, odnose med učenci in učitelji, razredno klimo in učne dosežke. Med dolgoročnejšimi učinki SČU, ki jih strokovnjaki omenjajo, so povečana raven zaupanja, spoštovanja in zadovoljstva z življenjem (OECD, 2015; Payton, Weissberg, Durlak, Dymnicki in Pachan, 2008; Weare in Nind, 2011).

Ob zaključku projekta smo izdali poročilo o projektu ter priporočila za pripravljalce politik in odločevalce, ki bi lahko po našem mnenju občutno izboljšala učno prakso v šolah in razredih ter v izobraževalnih sistemih bistveno podprla zdrav socialni ter čustveni razvoj otrok in mladostnikov.

Ključna sporočila projekta “Learning to Be”:

  • Učenci lahko s pomočjo praks, ki temeljijo na socialnem in čustvenem učenju, vidno izboljšajo učne dosežke. Kratka sistematična intervencija, ki je temeljila na socialnem in čustvene učenju, in ki so jo izvajali učitelji v petih evropskih državah, je pokazala pozitivne rezultate tako glede učenja in vedenja učencev, kot tudi profesionalnega razvoja učiteljic in učiteljev.
  • Vendar pa, da bi zagotovili trajnostne učne dosežke, bi morale šole sprejeti kulturo, ki podpira socialno in čustveno učenje. Razvoj takšne učne kulture (šolskega okolja) je dolgoročna učna pot, ki zahteva pripravo, predanost in usklajeno prizadevanje celotne šolske skupnosti.
  • Zato morajo biti vrednote, ki so v središču kulture, ki podpira socialno in čustveno učenje, prenešene v eksplicitne učne cilje. Prav tako morajo postati vidne v vsakodnevnem poučevanju, učenju in spremljanju napredka. Usklajevanje šolske vizije, učnih ciljev, poučevanja, učenja in spremljanja napredka so bistvenega pomena za doseganje trajnostnih učnih dosežkov.

Več informacij o rezultatih in priporočilih ter orodje:

Poročilo o projektu & priporočila za pripravljalce politik in odločevalce (PDF)

Orodje za spremljanje socialnih in čustvenih veščin (končna verzija) (PDF)