Opolnomočenje družin za učinkovito preventivno delo

Ljubljana, 22. marec 2013 – V sklopu evropskega projekta »Opolnomočenje evropskih družin« (»European Family Empowerment« – EFE) je Inštitut Utrip izdal dve strokovni publikaciji, in sicer priročnik za strokovne delavce, ki delujejo na področju družinske preventive, ter vodnik za starše (»strategije za opolnomočenje družin«). Gre za projekt, ki ga je v obdobju 2010-2012 sofinancirala Evropska komisija iz programa »Drug Prevention and Information«. Pri projektu so sodelovali strokovnjaki iz 6 evropskih držav (Slovenije, Španije, Portugalske, Velike Britanije, Češke in Švedske). Cilj projekta je bil zagotoviti podporo družinam ter jih spodbujati pri aktivni vlogi na preventivnem področju in zmanjševanju tveganj, ki vplivajo na njihove otroke.

[button type=”icon” url=”https://www.institut-utrip.si/doc/EFE_prirocnik_stroka_SI.pdf” newwindow=”yes” text=”Priročnik za strokovne delavke (PDF)”]

[button type=”icon” url=”https://www.institut-utrip.si/doc/EFE_smernice_starsi_SI.pdf” newwindow=”yes” text=”Vodnik za starše (PDF)”]