Search
Close this search box.

Za kakovostno preventivo
in učinkovito zagovorništvo
na področju zdravja in dobrega počutja.

Inštitut »Utrip« je ena od vodilnih nevladnih organizacij s področja preventive in zagovorništva v Sloveniji in širše. Ukvarjamo se z različnimi področji preprečevanja tveganega vedenja otrok, mladih in odraslih ter socialnim in čustvenim učenjem in dobrim počutjem.

dejavnosti

Šola & družina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

lokalna skupnost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

socialno & čustveno učenje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

politika & zagovorništvo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Izpostavljen projekt

»Teaching to Be« – za zdravje otrok in mladih prek spodbujanja dobrega počutja učiteljev

»Teaching to be« je triletni mednarodni projekt, ki se zaključi 2024, in je namenjen razvijanju in raziskovanju inovativnih strategij poučevanja in profesionalnega razvoja, ki podpirajo psihofizično dobro počutje učiteljev. Slednje je temelj pozitivnega emocionalnega ozračja in dobrih odnosov, ki so ključne sestavine spodbudnega učnega okolja, v katerem se učenci optimalno učijo in razvijajo.

novice in dogotki