Search
Close this search box.

Poklicno usposabljanje na področju zasvojenosti z drogami: opremljanje zdravstvenih delavcev s kompetencami in tehnikami s področja zasvojenosti” (CARE4SUD)

2022-1-LT01-KA220-VET-000086077 – Projekt sofinancira Evropska unija

Projekt CARE4SUD vodi Center za poklicno usposabljanje Ernestas Galvanauskas (Litva) v partnerstvu z Inštitutom za raziskave in razvoj »Utrip« (Slovenija), SOSU Østjylland (srednjo šola za poklicno usposabljanje in izobraževalne programe s področja zdravstvenih ved) (Danska), Univerzo iz Porta (Portugalska), Direktoratom za socialno in medicinsko pomoč (Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca), ki je organiziran kot javna služba v okviru lokalnega sveta mesta Cluj-Napoca) (Romunija) in Inštitutom za socialno solidarnost in dobro počutje: Social Mind (Grčija). Splošni cilj projekta je zagotoviti večjo strokovnost zdravstvenih delavcev na področju zasvojenosti z drogami na nacionalni in evropski ravni. Projekt sofinancira program Erasmus + Evropske unije (KA 220 VET – partnerstva za sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju).

SPOROČILO ZA JAVNOST – Več v dokumentu spodaj: