Search
Close this search box.

Preventivni projekt ProSkills II napreduje

V sklopu evropskega projekta ProSkills (www.pro-skills.eu) je od 7. do 9. novembra 2011 v Milanu potekal projektni sestanek, ki sta se ga udeležila predstavnika Inštituta Utrip (Matej Košir in Sanela Talić) ter zunanja sodelavka projekta Vladka Tonica (Zveza društev na področju drog Slovenije). Ker je eden od glavnih ciljev projekta priprava koncepta usposabljanja trenerjev za nadaljnja usposabljanja strokovnih delavcev za delo z rizičnimi ciljnimi skupinami, ki so v socialno neugodnem položaju (selektivna preventiva), smo se odločili, da najkasneje do konca septembra 2012 izvedemo pilotsko usposabljanje tudi v Sloveniji, in sicer s pomočjo Društva Renesansa iz Maribora (član Zveze društev na področju drog Slovenije).

Člani omenjenega društva se bodo predhodno udeležili skupnega usposabljanja, ki bo od 26. in 27. marca 2012 v Luksemburgu.