Search
Close this search box.

Program »Krepitev družin« (»The Strengthening Families Program« – SFP)

Preventivni program za krepitev družin na področju preprečevanja zasvojenosti je znanstveno dokazano učinkovit družinsko preventivni program, ki temelji na treningu veščin v družinah. Temeljna ciljna skupina prvotnega program so bili visoko rizična skupina otrok in mladostnikov, katerih starši so uporabljali droge, vendar pa se je program izkazal za učinkovitega pri številnih ciljnih skupinah in v različnih okoljih. Program so razvili ameriški raziskovalci v 80. letih prejšnjega stoletja (Kumpfer in DeMarsh s sodelavci). V 90. letih so avtorji program kulturno prilagodili za različne etnične skupine v ZDA in pri vseh se je pokazal za učinkovitega. Od leta 2003 je bil program adaptiran za uporabo v več kot 20 državah po vsem svetu, ob tem da so bili rezultati povsod zelo podobni tistim, ki so se pokazali pri prvem znanstvenem vrednotenju. Program se izvaja v 14 skupinskih srečanjih, na katerih poteka t. i. trening veščin. Vsako srečanje poteka približno 2 uri. Program uporablja družinska omrežja in kognitivno-vedenjske pristope za povečanje odpornosti in zmanjšanje dejavnikov tveganja za vedenjske, emocionalne, učne in socialne probleme. Program gradi na varovalnih dejavnikih, kot so: (1) izboljšanje družinskih odnosov; (2) izboljšanje starševskih veščin; in (3) povečanje socialnih in drugih življenjskih veščin pri otrocih in mladostnikih. SFP ponuja tudi spodbude za navzočnost družinskih članov v programu, takojšnje izboljšanje vedenja otrok in izpolnjevanje domačih nalog, kar poveča krepitev odnosov in sodelovanje znotraj družine. Primerjalni pregled učinkovitih preventivnih programov na področju alkohola in prepovedanih drog je pokazal, da je SFP najučinkovitejši preventivni program na svetu (Foxcroft in sodelavci, 2003). Inštitut »Utrip« je nacionalni center programa »Krepitev družin« (SFP) za Slovenijo.

Več o programu je dostopno na spletni strani: http://www.strengtheningfamiliesprogram.org.