Projekt STEPS

STEPS je kratica evropskega projekta, ki poteka v sklopu 7. okvirnega programa pod finančnim okriljem Evropske komisije z daljšim imenom “Strengthening Engagement in Public Health Research”, krepitev vpetosti v javnozdravstvene raziskave.

Projekt vodijo UCL (University College London), Krizni center Skalbes iz Rige in pisarna EUPHA (European Public Health Association) v Utrechtu, ki so k sodelovanju povabili 12 nacionalnih organizacij iz 12 novih članic EU, delujočih na področju javnega zdravja. Cilj projekta je najti odgovore na sodobne izzive na področju zdravja, kot so srčno-žilne bolezni, rak, duševne bolezni, nezgode in odvisnosti. Da bi bolje razumeli pomen raziskovanja javnega zdravja v posameznih državah in na tem področju razvili enotno strategijo raziskovanja za vso Evropo, bodo projektni partnerji med sabo povezali predstavnike civilnodružbenih organizacij, raziskovalcev in zastopnikov vladnih ustanov.

K projektu je v letošnjem letu pristopila tudi Slovenija (kot partnerja sodelujeta Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”) z izbrano temo škodljivo pitje alkohola, ki je eden večjih javnozdravstvenih problemov pri nas. V okviru projekta smo vsem civilnodružbenim organizacijam v naši državi, ki delujejo na področju preprečevanja tveganega in škodljivega pitja alkohola, poslali vprašalnik o vlogi civilno-družbenih organizacij na področju raziskovanja. Ugotoviti želimo ali civilnodružbene organizacije v  Sloveniji izvajajo raziskave, ali se prijavljajo na razpise za raziskave, ali na teh razpisih pridobijo sredstva za raziskave, ali sodelujejo z drugimi organizacijami ter s kakšnimi izzivi in težavami se ob tem srečujejo. V sklopu projekta bomo organizirali tudi enodnevno srečanje, katerega namen je ugotoviti vlogo slovenskih civilnodružbenih organizacij pri raziskovanju, namen srečanja pa je tudi seznanitev udeležencev z možnostmi uporabe raziskovalnih podatkov ter možnostmi in težavami pri prijavljanju na domače in tuje raziskovalne razpise.

Več o projektu najdete na spletni strani: http://www.steps-ph.eu. Za dodatne informacije se obrnite na dr. Majo Zorko, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (maja.zorko@ivz-rs.si, 01/244-15-63) ali na Mateja Koširja, Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip” (institut.utrip@gmail.com, 031/880-520).