Search
Close this search box.

projekti

Izpostavljeno

»Teaching to Be« – za zdravje otrok in mladih prek spodbujanja dobrega počutja učiteljev

»Teaching to be« je triletni mednarodni projekt, ki se zaključi 2024, in je namenjen razvijanju in raziskovanju inovativnih strategij poučevanja in profesionalnega razvoja, ki podpirajo psihofizično dobro počutje učiteljev. Slednje je temelj pozitivnega emocionalnega ozračja in dobrih odnosov, ki so ključne sestavine spodbudnega učnega okolja, v katerem se učenci optimalno učijo in razvijajo.

Preberi več
Projekti

Šolski preventivni program EU-Dap (»Izštekani«)

Program »Izštekani« je šolski preventivni učni načrt na področju preprečevanja zasvojenosti. Program je usmerjen zlasti v zmanjšanje števila mladostnikov, ki začnejo uporabljati droge (vključno z alkoholom in tobakom), prestavitev začetka uporabe drog na čim kasnejše obdobje in/ali prestavitev prehoda od

Preberi več
Projekti

Vzpostavitev preventivne platforme NVO na področju preprečevanja zasvojenosti (Preventivna platforma I – 2010-2012)

Projekt s polnim nazivom »Vzpostavitev preventivne platforme nevladnih organizacij (NVO) na področju preprečevanja zasvojenosti« (krajše »Preventivna platforma«) je v obdobju 2010-2012 združeval tri ugledne in izkušene partnerske organizacije: Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«, Zvezo društev na področju drog Slovenije, Rdeči križ Slovenije in Mladinsko združenje Brez izgovora.

Preberi več
Projekti

ProSkills

V sklopu projekta »Promotion of social and personal skills in socially unprivileged young adults« (ProSkills) (2006-2008), sofinanciranega s strani Evropske komisije (program s področja vseživljenjskega učenja), smo pripravili izobraževalni koncept za potrebe izobraževanja odraslih, ki delajo z ljudmi v socialno

Preberi več
Projekti

Evropski projekt »Triangle« (2013-2014)

Namen projekta je združiti šest organizacij iz treh držav članic EU (Portugalska, Litva in Slovenija), ki želijo vzpostaviti koalicijo med enakovrednimi partnerji na področju varovanja zdravja med mladimi na področju alkoholne politike. Struktura partnerstev je postavljena tako, da se nacionalne

Preberi več
Projekti

SPAN (Society for Prevention Academic Network)

V začetku leta 2013 je nastala nova evropska mreža 32 univerz in raziskovalnih ustanov s področja preventive (Science for Prevention Academic Network), ki se bo v prihodnje aktivneje vključila zlasti v preprečevanje nenalezljivih bolezni. Te bolezni so npr. rak, bolezni

Preberi več
Projekti

IREFREA

V obdobju 2005-2008 smo prvič sodelovali v evropskem projektu z naslovom »The Recreational culture as a tool to prevent risk behaviour« (Recreational-Prev), ki je bil sofinanciran s strani Evropske komisije (program s področja javnega zdravja). V sklopu projekta smo izvedli

Preberi več
Projekti

STEPS

STEPS je kratica evropskega projekta, ki je potekal v obdobju 2009-2011 v sklopu 7. okvirnega programa pod finančnim okriljem Evropske komisije z daljšim imenom »Strengthening Engagement in Public Health Research« (»Krepitev vpetosti v javnozdravstvene raziskave«). Projekt je vodil University College

Preberi več

Izobraževanja in seminarji

Poleg omenjenih projektov smo in še bomo izvedli številna izobraževanja in seminarje na temo tveganega obnašanja otrok in mladostnikov, vzgoje za kakovostno starševstvo, samopoškodbenega vedenja, motnje hranjenja, preprečevanja zasvojenosti itd. UTRIP organizira številne študijske obiske za različne deležnike (npr. nevladne organizacije in lokalne skupnosti). Glede na povpraševanje lahko pripravimo tudi usmerjena izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter študijske obiske na omenjene teme. Povpraševanje lahko pošljete prek elektronske pošte na info@institut-utrip.si.

 

Pomoč in svetovanje pri črpanju evropskih sredstev

Poleg vseh naštetih aktivnosti se inštitut ukvarja tudi s pomočjo in svetovanjem pri črpanju evropskih sredstev. Zlasti pomagamo nevladnim organizacijam v Sloveniji in tujini pri pridobivanju evropskih sredstev s področja zdravja, vseživljenjskega učenja, drog in zasvojenosti. Povpraševanje lahko pošljete prek elektronske pošte na info@institut-utrip.si