Search
Close this search box.

ProSkills

V sklopu projekta »Promotion of social and personal skills in socially unprivileged young adults« (ProSkills) (2006-2008), sofinanciranega s strani Evropske komisije (program s področja vseživljenjskega učenja), smo pripravili izobraževalni koncept za potrebe izobraževanja odraslih, ki delajo z ljudmi v socialno neugodnem položaju. V sklopu projekta smo v slovenščini izdali publikacijo »Izobraževalni koncept za krepitev socialnih in osebnih veščin pri mlajših odraslih v socialno neugodnem položaju kot prvega pogoja za vseživljenjsko učenje«. Brezplačno je publikacija v PDF formatu dostopna na spletni strani projekta. V sklopu istega projekta so bila v slovenščini izdana tudi »Priporočila na področju izobraževalnih politik za usposabljanje mlajših odraslih v socialno neugodnem položaju«. Brezplačno je tudi ta publikacija v PDF formatu dostopna na spletni strani projekta. Kot nadaljevanje projekta ProSkills smo pripravili model enodnevnega usposabljanja za strokovne delavce, ki je na voljo vsem zainteresiranim ustanovam in organizacijam (izvedba po dogovoru). Nosilca projekta sta bila Center za preprečevanje zasvojenosti (Centre de Prévention des Toxicomanies) iz Luksemburga in Center za empirične pedagoške raziskave (Zentrum für empirische pädagogische Forschung), ki deluje v sklopu Univerze Koblenz/Landau (Nemčija). S projektom nadaljujemo v skoraj enaki zasedbi tudi v obdobju 2010-2013, in sicer z namenom priprave koncepta usposabljanja trenerjev za nadaljnje širjenje koncepta in filozofije ProSkills. V projektu sodelujemo z Društvom Renesansa iz Maribora.

Več o projektu: www.pro-skills.eu