Search
Close this search box.

Skupne pobude nevladnih organizacij na področju zasvojenosti

V sklopu projekta »Vzpostavitev preventivne platforme NVO na področju preprečevanja zasvojenosti« so konzorcijski partnerji vsebinske mreže nevladnih organizacij na področju preprečevanja zasvojenosti v sredo, 30. novembra 2011 v Ljubljani organizirali delovni posvet na temo »Oblikovanje usklajenih pobud sprememb strateških usmeritev Vlade RS ter zakonodaje na področju alkohola, tobaka in prepovedanih drog«.

Posveta se je udeležilo približno 20 predstavnikov različnih nevladnih organizacij. Uvodoma so bili s strani Inštituta Utrip, Rdečega križa Slovenije in Zveze društev s področja drog Slovenije predstavljeni delovni predlogi skupnih pobud nevladnih organizacij, predstavitvam pa je sledila razprava po delovnih skupinah. Na podlagi razprave in zaključkov s posveta bodo partnerske organizacije do konca decembra 2011 pripravile končne predloge za javno razpravo. Pobude bomo poslali vsem zainteresiranim nevladnim organizacijam ter vsebinskim mrežam, s katerimi smo že ali pa še bomo vzpostavili konstruktivno sodelovanje v smeri skupnih ciljev. Več o projektu: www.preventivna-platforma.si.