Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive

Posted on Nov 29, 2012 in Novice


Warning: Illegal string offset 'title' in /home/instutrip/public_html/wp-content/themes/TheCorporation/epanel/custom_functions.php on line 83

Inštitut Utrip je izdal publikacijo »Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive«, in sicer v sklopu projekta “Krepitev družin”. Projekt je v letih 2011 in 2012 sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. V sklopu projekta smo izvedli tudi pilotsko fazo programa “Krepitev družin” (v originalu “The Strengthening Families Program”), ki je pokazal izredno dobre rezultate tudi v Sloveniji. Publikacija je namenjena zlasti tistim ustanovam in programom, ki vsakodnevno preventivno delajo z družinami. Smernice in priporočila izhajajo iz najnovejših znanstvenih in praktičnih dognanj najuglednejših strokovnjakov s področja družinske preventive z vsega sveta. V primeru potrebe po strokovni podpori se lahko zainteresirane nevladne organizacije obrnete po pomoč tudi na partnerske organizacije projekta »Preventivna platforma« (info@institut-utrip.si).

Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive (Nov 2012) | PDF