Search
Close this search box.

Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive

Inštitut Utrip je izdal publikacijo »Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive«, in sicer v sklopu projekta “Krepitev družin”. Projekt je v letih 2011 in 2012 sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. V sklopu projekta smo izvedli tudi pilotsko fazo programa “Krepitev družin” (v originalu “The Strengthening Families Program”), ki je pokazal izredno dobre rezultate tudi v Sloveniji. Publikacija je namenjena zlasti tistim ustanovam in programom, ki vsakodnevno preventivno delajo z družinami. Smernice in priporočila izhajajo iz najnovejših znanstvenih in praktičnih dognanj najuglednejših strokovnjakov s področja družinske preventive z vsega sveta. V primeru potrebe po strokovni podpori se lahko zainteresirane nevladne organizacije obrnete po pomoč tudi na partnerske organizacije projekta »Preventivna platforma« (info@institut-utrip.si).

[button link=”https://www.institut-utrip.si/doc/smernice/Smernice_in_priporocila_za_delo_na_podrocju_druzinske_preventive.pdf” type=”icon”]Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive (Nov 2012) | PDF[/button]