Search
Close this search box.

Smernice in priporočila za delo na področju šolske preventive

Inštitut Utrip je junija 2012 izdal publikacijo z naslovom »Smernice in priporočila za delo na področju šolske preventive«. Dokument je nastal v sodelovanju s švicarsko nevladno organizacijo Mentor Foundation International in njenim izvršnim direktorjem g. Jeffom Leejem v sklopu projekta pilotske izvedbe šolskega preventivnega programa »Izštekani« v šolskem letu 2010/2011.

Smernice in priporočila so v angleškem in slovenskem jeziku objavljene tudi kot primer dobre prakse na področju standardov in smernic na spletnem portalu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti (EMCDDA): http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/standards/prevention in spletni strani Inštituta za varovanje zdravja RS: http://www.ivz.si/prepovedane_droge_aktualno. Poleg tega se že prevajajo v portugalščino, interes za prevod pa so izrazile tudi nekatere druge države oziroma mednarodni partnerji Inštituta Utrip. Smernice in priporočila so bile slovenski strokovni javnosti predstavljene na 1. slovenskih preventivnih dnevih, ki so potekali 20. in 21. septembra 2012 na Debelem rtiču v sklopu projekta »Preventivna platforma«. Širši mednarodni strokovni javnosti pa bodo predstavljene na 3. mednarodni konference Evropskega združenja za raziskave v preventivi (European Society for Prevention Research – EU SPR) (http://euspr.org). Konferenca bo od 6. do 7. decembra 2012 v Krakovu na Poljskem.

Na voljo sta tudi tiskana verzija slovenske izdaje smernic in elektronska verzija smernic v angleškem jeziku. V primeru, če omenjene publikacije želite prejeti, to sporočite na info@institut-utrip.si.

Slovenska različica:
Smernice in priporočila za delo na področju šolske preventive | PDF (Junij 2012)

Angleška različica:
Guidelines and Recommendations for School-based Prevention | PDF