Search
Close this search box.

Šolski preventivni program EU-Dap (»Izštekani«)

Program »Izštekani« je šolski preventivni učni načrt na področju preprečevanja zasvojenosti. Program je usmerjen zlasti v zmanjšanje števila mladostnikov, ki začnejo uporabljati droge (vključno z alkoholom in tobakom), prestavitev začetka uporabe drog na čim kasnejše obdobje in/ali prestavitev prehoda od eksperimentiranja do redne uporabe drog. Program je bil izdelan na osnovi modela splošnega družbenega vpliva in je interaktiven, združuje življenjske veščine in normativna prepričanja (mladostniki oblikujejo svoje mišljenje, ideje in vrednote, na katere imajo velik vpliv mediji, glasba, prijatelji in filmi, omenjeni vplivi pa so velikokrat v nasprotju z vrednotami, ki se jih mladi naučijo doma ali v šoli).

Ciljno skupino predstavljajo mladostniki v starosti od 12 do 14 let, saj v tem obdobju nekateri med njimi že začnejo poskušati droge (zlasti cigarete, alkohol in marihuano). Program je sestavljen iz 12 učnih ur in traja približno 3 mesece. Vsebina programa vključuje informacije o alkoholu, tobaku, marihuani in ostalih drogah. V program so vključeni tudi starši v obliki treh srečanj (staršem na splošno primanjkuje osnovnega znanja o različnih substancah ter veščin, ki bi jim pomagale soočati se s tem problemom na pravilen način). Učitelji, ki izvajajo program, se udeležijo izobraževanja, ki praviloma traja 2 dni. Učitelji in učenci imajo na razpolago vse potrebne pripomočke (priročnik za učitelje, delovni zvezek za učence in učne kartice). Program je pokazal znanstveno dokazane pozitivne učinke. Rezultati vrednotenja pilotske izvedbe programa v Sloveniji so pokazali zelo dobro učinkovitost programa. Primerjava je bila izvedena na podlagi začetnega stanja in vrednotenja, ki je bilo izvedeno štiri mesece in eno leto po izvedbi programa v intervencijskih šolah. Iz rezultatov je razvidno, da je pri učencih, ki so bili vključeni v izvajanje programa (intervencijska skupina) v primerjavi s kontrolno, opazno zmanjšana uporaba cigaret, zmanjšano občasno pitje alkohola, redno pitje alkohola in opijanje ter zmanjšana uporaba konoplje in drugih prepovedanih drog. Inštitut »Utrip« je nacionalni center programa EU-Dap (»Izštekani«) za Slovenijo.

Več o programu: Izstekani_opis.docx
Več: Spletna stran Izštekani