Search
Close this search box.

SPAN (Society for Prevention Academic Network)

V začetku leta 2013 je nastala nova evropska mreža 32 univerz in raziskovalnih ustanov s področja preventive (Science for Prevention Academic Network), ki se bo v prihodnje aktivneje vključila zlasti v preprečevanje nenalezljivih bolezni. Te bolezni so npr. rak, bolezni srca, pljučne bolezni, diabetes in duševne bolezni, ki nastanejo pretežno zaradi nezdravega življenjskega sloga, kot so npr. uporaba alkohola, tobaka in drugih drog, nezdrava prehrana in pomanjkanje gibanja. Mrežo vodi Univerza Brookes iz Oxforda, pomemben član mreže pa je tudi Inštitut Utrip iz Slovenije. Mreža je pridobila zagonska sredstva s strani Evropske komisije iz programa EU s področja vseživljenjskega učenja. Ustanovitev te mreže bo dala pomemben zagon sodobni preventivni znanosti, raziskavam in izobraževanju na področju preprečevanja zasvojenosti in različnih oblik tveganega obnašanja ljudi v sodobnem času. Z mrežo SPAN bomo vzpostavili konkretno mednarodno sodelovanje, ki do sedaj v Evropi v takšnem obsegu še ni obstajalo. Naš namen je uveljaviti preventivo kot znanstveno panogo, pridobiti v svoje vrste čimveč mladih znanstvenikov in raziskovalcev ter širiti najnovejša dognanja na tem področju po vsej Evropi.

Več o mreži: www.euspr.org