Search
Close this search box.

Spletna pomoč mladim, ki imajo izkušnjo s samopoškodovanjem (»Online Self-Harm Support for Youth«)

V obdobju 2011-2012 smo bili vključeni v izvajanje evropskega projekta »Online Self-Harm Support for Youth«, ki ga je sofinancirala Evropska komisija prek programa Daphne III. Projekt je vodila priznana britanska organizacija YouthNet iz Londona, poleg Inštituta Utrip pa so v projektu sodelovali še partnerji z Danske, Italije in Velike Britanije. Glavni namen projekta je bil razviti in preizkusiti nekatere dobre prakse na področju preprečevanja samopoškodbenega vedenja mladih, zlasti v obliki internetnih orodij za (samo)pomoč in svetovanje. V sklopu projekta smo poleg spletnega portala Tusmo.si pripravili tudi informativno brošuro za strokovne delavce na temo samopoškodbenega vedenja. Pri projektu smo sodelovali tudi z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje (www.tosemjaz.net) in številnimi strokovnjaki, študenti in posameznicami, ki so v preteklosti imele izkušnje s samopoškodbenim vedenjem.

Spletna stran (produkt projekta): http://tusmo.si

Priročnik za izboljšanje prakse pri spletnem svetovanju: Povezava na PDF

Brošura na temo samopoškodbenega vedenja: Povezava na PDF