SPOROČILO ZA JAVNOST: “Slovenec na čelu Dunajskega odbora nevladnih organizacij (VNGOC) s področja drog”

Dunaj, 17. marec 2023 – V okviru pravkar zaključenega 66. rednega letnega zasedanja Komisije OZN za droge je bil na redni letni skupščini Dunajskega odbora nevladnih organizacij (NVO) na področju drog (Vienna NGO Committee on Drugs – VNGOC) za predsedujočega odboru izvoljen Matej Košir, direktor Inštituta za raziskave in razvoj »Utrip« in vodja mreže »Preventivna platforma«.

S tem je vsaj za dveletni mandat poslal globalni obraz nevladnih organizacij, ki delujejo na področju drog, vključno s preventivo, zdravljenjem, zmanjševanjem tveganj in škode ter okrevanjem (npr. socialno reintegracijo in rehabilitacijo). Dunajski odbor NVO na področju drog (VNGOC) predstavlja ključno povezavo med civilno družbo in številnimi telesi in agencijami Organizacije združenih narodov (OZN), kot so npr. Urad OZN za droge in kriminal (UNODC), Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB) in Komisija OZN za droge (CND), ter drugimi mednarodnimi organizacijami s področja drog ali povezanih politik (npr. HIV/AIDS, človekove pravice, zdravje, kriminal idr.). V VNGOC je vključenih prek 360 nevladnih organizacij iz 100 držav, ki pokrivajo celoten spekter intervencij, programov in storitev za različne ciljne skupine na področju preprečevanja povpraševanja po drogah.

Več v .doc dokumentu: