Sporočilo za javnost: “Šola ne sme postati poligon za kvazipreventivo in »poslovneže«!”

Ljubljana, 29. maj 2012 – V organizaciji Inštituta Utrip je danes potekal delovni posvet na temo preventivnega dela v šolah s področja preprečevanja uporabe dovoljenih in prepovedanih drog ter zasvojenosti. Približno 30 strokovnjakov, predstavnikov pristojnih ustanov in organizacij ter predstavnikov staršev in učiteljev je razpravljalo o smernicah in priporočilih za preventivno delo v šolskem prostoru, ki izhajajo iz dolgoletne prakse, rezultatov znanstvenega in raziskovalnega dela ter najbolj relevantne strokovne literature na področju drog in zasvojenosti. Na posvetu je sodeloval tudi Jeff Lee, priznani angleški strokovnjak na področju preventivnega dela, ki dela za organizacijo Mentor Foundation International iz Švice.

Več na: UTRIP_sporocilo_za_javnost_2012_maj29.doc