Search
Close this search box.

SPOROČILO ZA JAVNOST | Zlasti v teh postepidemičnih časih je socialno in čustveno učenje ključno

Ljubljana, 30. avgust 2022 – Zlasti v teh postepidemičnih časih je socialno in čustveno učenje ključno, s tem pa tudi socialne in čustvene kompetence otrok in mladostnikov. Med te kompetence zagotovo spada tudi empatija. Projekt »Empatija za otroke« (»Empathy for Children«), katerega namen je vsem učencem in učenkam zagotoviti najboljše priložnosti za vsestranski razvoj in učenje skozi empatijo. Metodologije temeljijo na načelu diferenciranega poučevanja in učenja in smo jih razvili v sodelovanju s priznano dansko pedagoginjo Iben Dissing Sandahl. Poučevanje je bilo organizirano tako, da smo razvojno okrepili interese posameznega učenca prek skupnih izkušenj in situacij ter jim zagotovili znanje in veščine, s katerimi se lahko pripravijo na sodelovanje pri opravljanju nalog. Vse to je bilo namenjeno razvoju ozaveščenosti učencev, domišljije in zaupanja v lastne (z)možnosti in ozadja, tako da so lahko zavezani k opravljanju nalog in sledenju ciljev ter želijo v tej smeri ukrepati.

Vsi rezultati in gradiva skupaj z obsežnimi informacijami glede izvajanja in rezultatov ter smernicami in orodji so brezplačno na voljo za prenos na spletnem mestu projekta (www.empathy4children.com).

Radi bi se zahvalili vsem, ki so sodelovali v projektu, da smo lahko dosegli tako spodbudne rezultate. Nekatere ključne rezultate projekta bomo tudi v prihodnje vgrajevali v naše programe na področju socialnega in čustvenega učenja ter vas o vseh aktivnostih na to temo redno obveščali na spletni strani programa »Preventivna platforma« (www.preventivna-platforma.si).

Če želite več informacij o implementaciji metodologije na področju empatije, se obrnite na svojega regionalnega partnerja. Za Slovenijo smo to na Inštitutu »Utrip« (www.institut-utrip.si).

Priročnik Priročnik “Empatija do otrok” za učitelje/učiteljice oz. šolske svetovalne delavce/delavke (PDF)