Sporočilo za javnost: Eno od osmih smrti v Evropi v starosti od 15 do 64 let povzroči alkohol

Škoda povzročena s strani alkohola stane vsakega Evropejca okrog 300 € letno. V smeri reševanja tega problema je mreža več kot 150 znanstvenikov, raziskovalcev in drugih strokovnjakov s področja zasvojenosti, združena v evropskem projektu ALICE RAP, izdala dokument, ki poziva politike, naj dajo prednost zdravju pred interesi alkoholne industrije.

Newcastle, 17. maj 2012 – Težave, povezane s pitjem alkohola, predstavljajo v Evropi velik problem. Popijemo dvakrat več alkohola kot je svetovno povprečje. Zasvojenost z alkoholom danes prednjači pred ostalimi oblikami zasvojenosti, saj je ena izmed 8 smrti v populaciji od 15 do 64 let povezana z alkoholom. Sodelujoči v evropskem projektu ALICE RAP so na srečanju, ki je potekal od 15. do 17. maja 2012 v Newcastlu, izdali prvi dokument na temo alkoholne politike, ki poziva politike in odločevalce, da sprejmejo na dokazih temelječe politične ukrepe, ki bodo dejansko učinkovali v praksi in vplivali na zmanjšanje obsežnih problemov z zasvojenostjo v Evropi.

Več: Utrip – Sporočilo za javnost (17. Maj 2012).doc

AR Policy Paper 1 – Alcohol.pdf