Search
Close this search box.

STEPS

STEPS je kratica evropskega projekta, ki je potekal v obdobju 2009-2011 v sklopu 7. okvirnega programa pod finančnim okriljem Evropske komisije z daljšim imenom »Strengthening Engagement in Public Health Research« (»Krepitev vpetosti v javnozdravstvene raziskave«). Projekt je vodil University College London (UCL), partnerja pa sta bila še Krizni center Skalbes iz Rige (Latvija) in pisarna EUPHA (European Public Health Association) iz Utrechta (Nizozemska). K sodelovanju so povabili 12 nacionalnih organizacij iz 12 novih članic EU, delujočih na področju javnega zdravja. Cilj projekta je bil najti odgovore na sodobne izzive na področju zdravja, kot so srčno-žilne bolezni, rak, duševne bolezni, nezgode in zasvojenosti. Da bi bolje razumeli pomen raziskovanja javnega zdravja v posameznih državah in na tem področju razvili enotno strategijo raziskovanja za vso Evropo, so projektni partnerji med sabo povezali predstavnike civilnodružbenih organizacij ter raziskovalnih in pristojnih vladnih ustanov. K projektu je pristopila tudi Slovenija (kot partnerja sta sodelovala Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«) z izbrano temo »tvegano in škodljivo pitje alkohola«, ki je eden večjih javnozdravstvenih problemov pri nas.

Več o projektu: http://www.steps-ph.eu.