Search
Close this search box.

Svetovni dan brez tobaka, 31. maj 2010

Svetovni dan brez tobaka, 31.maj 2010

O2 za vsakega 2010 je v spomladanski sezoni o nevarnostih tobaka in nemoralnostih tobačne industrije ozavestil 7220 mladih

Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija je v okviru projekta O2 za vsakega (www.o2zavsakega.si) do 31.maja 2010 doseglo 7.220 mladih v starosti od 12. do 19. leta v šestih slovenskih statističnih regijah. Preko vrstniških delavnic, ki so jih izvajali večinoma aktivisti, stari od 15 do 19 let, so mlade ozavestili o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja in o nemoralnih marketinških prijemih tobačne industrije.

Več: Svetovni dan brez tobaka.doc