Search
Close this search box.

Svetovni dan zdravja – posvet

V sklopu Svetovnega dneva zdravja, ki ga vsako leto obeležujemo 7. aprila, in katerega glavna letošnja tema je bila »Protimikrobna odpornost in globalno razširjanje«, je mladinsko združenje Brez izgovora v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani organiziralo 2. posvet o vplivu industrije na zdravje mladih. Posvet je potekal 6. aprila 2011 v popoldanskih urah na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, na njem pa je svoj prispevek na temo vpliva industrije na nočno življenje mladih predstavil tudi Matej Košir. (UTRIP). Košir je med drugim povedal, da se »vpliv industrije na nezdrav življenjski slog mladih v velikem obsegu pokaže zlasti v nočnem življenju, kjer nadzora nad izvajanjem predpisov praktično ni oziroma je zelo šibek.

Tam zelo pogosto z roko v roki delujejo alkoholna, tobačna in industrija zabave, ki jo predstavljajo nočni lokali in diskoteke, v zadnjem desetletju pa vse bolj tudi prehrambena industrija. Industrijo zabave obvladuje logika šanka, saj so dobički s prodajo alkoholnih pijač ključni za njen obstoj. Lokali so odlično okolje za razne nezdrave promocijske akcije, občasno so prisotne celo zelo uigrane in promocijske ekipe alkoholne in tobačne industrije. V neposredni bližini lokalov se nahaja veliko okrepčevalnic s hitro prehrano, ki prodajajo praviloma nezdravo, mastno in preveč kalorično hrano.« V razpravi je bilo mogoče razbrati, da je ta problematika povsod po svetu podcenjena, zato velja razmisliti, na kakšen način bi lahko država, lokalne skupnosti in nevladne organizacije vplivale na to, da bi nočno življenje mladih postalo bolj zdravo in varnejše. Košir je še dodal: »Zdi se mi, da bi v precejšnji meri pri tem lahko sodelovala tudi industrija zabave, saj v osnovi ni proti bolj zdravi in varnejši zabavi mladih.«

Srečanja so se s prispevki udeležili tudi mag. Tomaž Čakš, direktor ZZV Ljubljana, Jan Peloza, predsednik Brez izgovora Slovenija, diplomantki Fakultete za družbene vede Martina Žoldoš in Neža Lavrenčič, Helena Koprivnikar z Inštituta za varovanje zdravja RS, Vesna K. Petrič z Ministrstva RS za zdravje, Peter Debeljak z Urada RS za mladino, Tanja Kamin z Fakultete za družbene vede in Bojan Musil z Univerze v Mariboru, ki je predstavil rezultate vseslovenske raziskave Mladina 2010, predvsem s področja zdravja in dobrega počutja mladih.