Search
Close this search box.

»Teaching to Be« – za zdravje otrok in mladih prek spodbujanja dobrega počutja učiteljev

»Teaching to be« je triletni mednarodni projekt, ki se zaključi 2024, in je namenjen razvijanju in raziskovanju inovativnih strategij poučevanja in profesionalnega razvoja, ki podpirajo psihofizično dobro počutje učiteljev. Slednje je temelj pozitivnega emocionalnega ozračja in dobrih odnosov, ki so ključne sestavine spodbudnega učnega okolja, v katerem se učenci optimalno učijo in razvijajo.

Juul (2014) je zapisal, da gre otrokom in/ali mladostnikom v šolah tako, kot gre odraslim, s čimer je želel poudariti pomen (tudi sistemske) skrbi in podpore psihofizičnemu dobremu počutju učiteljev. Tudi sami menimo, da v praksi prepogosto pozabimo, kako pomembno je govoriti o dobrih delovnih pogojih, klimi, profesionalnih kompetencah, asertivnosti in odpornosti na stres ter drugih komponentah psihofizičnega dobrega počutja učiteljev, ki posledično vplivajo tudi na (celostno) zdravje otrok in/ali mladostnikov. V projektu zato skupaj z učitelji (s praktiki za praktike) razvijmo digitalno platformo, ki bo spodbujala razvijanje čustvenih, socialnih in drugih profesionalnih kompetenc pri učiteljih in tako prispevala k psihofizičnemu dobremu počutju le–teh. Izhajamo iz prosocialnega modela oddelka, ki poudarja pomen in sovplivanje različnih dejavnikov (zdravi odnosi med učitelji in med učitelji in učenci, uspešno vodenje in usmerjenje učencev, udejanjanje socialnih in čustvenih kompetenc (SEL kompetence), vpliv celotne šolske skupnosti) na zdravo oddelčno klimo in socialno/čustvene/kognitivne dosežke učencev, kar potrjujejo tudi številne druge raziskave. V prispevku bomo tako predstavili dosedanji potek aktivnosti projekta v razvojni fazi, usmerjenih tako na subjektivne (osebne) kot poklicne (profesionalne) vidike psihofizičnega dobrega počutja učiteljev.

O zdravju otrok in mladostnikov ne moremo govoriti ločeno od zdravja njihovih staršev, vzgojiteljev, učiteljev in drugih pomembnih odraslih, zato se nam zdi projekt dober uvod v razpravo o psihofizičnem dobrem počutju vseh naštetih pomembnih odraslih in hkrati priložnost, da začnemo končno preventivo na področju duševnega (oz. celostnega) zdravja ljudi in družbe na sploh izvajati celovito.

Več o projektu: https://teachingtobe.eu/