Vključevanje civilnodružbenih organizacij s področja alkohola v raziskovalno dejavnost

Vabimo vas na strokovno srečanje in delavnico v okviru projekta STEPS z naslovom ‘Vključevanje civilnodružbenih organizacij s področja alkohola v raziskovalno dejavnost’, ki bo v četrtek, 25. marca 2010, v Central Hotelu, Miklošičeva 9, Ljubljana. Srečanje je namenjeno civilnodružbenim organizacijam s področja alkohola, ki delujejo raziskovalno, in organizacijam, ki bi želele delovati raziskovalno, pa se pri tem srečujejo s številnimi izzivi in ovirami. Dogodek je namenjen tudi organizacijam, ki ne delujejo raziskovalno, saj bomo poleg možnosti in izzivov raziskovanja, izpostavili tudi možnost sodelovanja med različnimi organizacijami, možnosti dostopa do raziskovalnih podatkov, ipd. Namen srečanja je podati informacije o možnostih raziskovanja, pregledati možnosti sodelovanja med vladnimi in nevladnimi organizacijami, in s tem povečati vpliv civilnodružbenih organizacij pri sooblikovanju politik, ki bodo preprečevale posledice škodljivega pitja alkohola.

Med vabljenimi udeleženci so predstavniki ministrstev, Inštituta za varovanje zdravja RS, regionalnih Zavodov za zdravstveno varstvo ter predstavniki civilnodružbenih organizacij, ki v Sloveniji delujejo na področju alkohola. Kotizacije ni. Za kosilo je poskrbljeno. Prosimo vas, da prijavnico pošljite do petka, 19. marca 2010, na naslov: Služba za izobraževanje, INDOK in Knjižnica, Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, ali na faks št. (01) 244-15-76 oz. na elektronski naslov:kongresna.dejavnost@ivz-rs.si.

Več: Program in prijavnica (.doc)