Search
Close this search box.

Vzpostavitev preventivne platforme NVO na področju preprečevanja zasvojenosti (Preventivna platforma I – 2010-2012)

Projekt s polnim nazivom »Vzpostavitev preventivne platforme nevladnih organizacij (NVO) na področju preprečevanja zasvojenosti« (krajše »Preventivna platforma«) je v obdobju 2010-2012 združeval tri ugledne in izkušene partnerske organizacije: Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«, Zvezo društev na področju drog Slovenije, Rdeči križ Slovenije in Mladinsko združenje Brez izgovora. Namen projekta je bil v povezovanju, partnerskem sodelovanju in zagotavljanju strokovne podpore NVO, ki delujejo na področju preventive, zagotavljanju učinkovitega podpornega okolja (platforme) za NVO sektor, oblikovanju kakovostnih predlogov sprememb javnih politik in krepitvi usposobljenosti NVO na tem področju dela ter ozaveščanju različnih javnosti (zlasti javne uprave, medijev in povezanih panog gospodarstva) o pomenu in pomembnosti vlaganja v preventivo. Med pričakovanimi rezultati so zlasti: (1) izgradnja, vzdrževanje in širitev multidisciplinarne podporne mreže NVO v sodelovanju s pristojnimi ustanovami na področju preventive; (2) popis obstoječih preventivnih dejavnosti v Sloveniji ter priprava evalvacijskega orodja za njihovo vrednotenje; (3) popis (nabor) tujih in domačih dobrih ter obetavnih praks; (4) povečanje zmogljivosti različnih akterjev na vseh ravneh za učinkovitejše preventivno delo (zlasti prek skupnih akcij in iniciativ, srečanj, posvetov, svetovanja, strokovnih usposabljanj in izobraževanj); in (5) priprava strateškega načrta delovanja, usklajenih pobud za spremembo obstoječih strategij in politik ter smernic in priporočil za različne akterje na tem področju.

Več o projektu:www.preventivna-platforma.si.