Search
Close this search box.

Zagnali smo nov evropski projekt »Triangle«

Mladi v akcijiLjubljana, 1. april 2013 – Med 28. in 30. marcem 2013 je v Ljubljani potekalo uvodno srečanje evropskega projekta »Triangle« (»Trikotnik«), ki ga sofinancira Evropska komisija iz programa »Mladi v akciji«. Pri projektu, ki ga vodi Evropsko mladinsko združenje na področju alkoholne politike (Alcohol Policy Youth Network – APYN), sodeluje šest mladinskih in nevladnih organizacij iz treh držav (Slovenije, Portugalske in Litve), vključno s partnerjema vsebinske mreže na področju zdravja »Preventivna platforma« (Inštitut »Utrip« in Mladinska zveza Brez izgovora).

Namen projekta je vzpostaviti nacionalno koalicijo med članico organizacije APYN, članico evropske krovne nevladne organizacije na področju alkohola »Eurocare« (European Alcohol Policy Alliance) in nacionalnimi javnozdravstvenimi ustanovami z namenom uspešnega zagovorništva na področju alkoholne politike. V sklopu projekta bodo organizirana tri srečanja, na katerih se bodo udeleženci seznanili s problematiko alkohola v državi gostiteljici in razvili konkretno zagovorniško akcijo. Vsako izmed srečanj bo potekalo v drugi državi (junija na Portugalskem, septembra v Litvi in decembra v Sloveniji) in na vsakem se bodo udeleženci spoprijeli s predhodno identificiranim problemom, relevantnim za posamezno državo. V vsaki izmed držav bodo vzpostavljene tudi delovne skupine, ki se bodo redno srečevale v času izvajanja projekta ter sodelovale pri izvedbi in vrednotenju lokalnih zagovorniških akcij. Kot končni produkt projekta nameravamo izdati smernice za uspešno izgradnjo nacionalnih ali lokalnih koalicij tudi v drugih državah.